وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري آزمون جذب نيروي حراست دو بيمارستان در شرف افتتاح دانشگاه علوم پزشكي اهواز
پنجشنبه، 21 اردیبهشت 1396 - 12:05 کد خبر:11432

پنج شنبه ٢١ ارديبهشت ماه ١٣٩٦ آزمون جذب نيروي شركتي براي كادر حراست دو بيمارستان در شرف افتتاح تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با حضور داوطلبان ثبت نام كرده در محل دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه برگزار گرديد.