وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : دكتر حيدري: نقش خرد جمعي در پيشبرد اهداف دانشگاه بعنوان متولي سلامت استان
چهارشنبه، 14 تیر 1396 - 14:42 کد خبر:11787

شكي نيست كه استفاده از هوش و خرد جمعي نسبت به خرد فردي، بركات و محاسن فراواني به دنبال دارد. "خرد جمعي" به عنوان بازوي قدرتمند فكري و اجرايي متوليان امر سلامت، سهم عمده اي در شناسايي معضلات و تنگناهاي موجود و يافتن راه حل هاي علمي و عملي متناسب با شرايط اقليمي، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي منطقه ايفا مي نمايد. بنابراين هوشمندترين و كارآترين گروه‌ها آنهائي هستند كه تركيب افراد آن از تنوع بالا و استقلال راي هرچه بيشتر برخوردار باشد.

در واقع خرد كل مي تواند برتر از خرد اعضاء و فراتر از قابليت هاي شناختي تك تك اعضاي گروه باشد. اين نتيجه، بارها در مطالعات مختلف به تاييد رسيده است و امروز، اطمينان داريم كه گروه هايي كه داراي پويايي دروني مناسبي هستند در انجام طيف وسيعي از وظايف به خوبي عمل مي كنند و اين يافته، مي تواند داراي كاربردهاي بالقوه اي در سازمان ها و بيمارستان ها باشد.

خرد جمعي همچنين نتيجه همبستگي فكري ايجاد شده ميان اعضاي گروه و برآيند قابليت ها و توانمندي هاي بالقوه اعضاي گروه است و اصولا يك گروه پويا، جايگاهي است كه همه  اعضا در كنار هم و در آن مي توانند نقش خود را به عنوان يك قشر مرجع با بهره گيري از بستر موجود به خوبي ايفا كنند و ديدگاه ها و راه حل هايشان را براي مسائل و معضلات مختلف به مسئولان و مديران ارشد ارائه دهند.

روشن است كه نظام سلامت نيز مانند هر تشكيلات نظام مند ديگري، زماني مي تواند داراي كارآيي و حركت صحيح و موثر باشد كه توسط يك تيم قوي و نخبه برنامه ريزي، سازماندهي و اداره شود. بر اين اساس، بهره گيري از خرد جمعي مي تواند به مثابه يك كاتاليزور در مسير نيل به اهداف متعالي دانشگاه و در نهايت، جلب رضايت عموم مردم از نظام سلامت عمل كند.

 

دكتر ابراهيم حيدري

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

و مسئول دبيرخانه تحقيق و توسعه سياست هاي دانشگاهي