وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : نشست هماهنگي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائرين اربعين حسيني(ع) در سال 96
سه شنبه، 31 مرداد 1396 - 12:58 کد خبر:12169

دوشنبه 30 مرداد ماه  1396 نشست هماهنگي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائرين اربعين حسيني(ع)  96 با حضور دكتر اسماعيل ايدني رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دكتر محمود سروش رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت، دكتر حسن نوري معاون فني و عملياتي مركز اورژانس كشور، دكتر شهيار ميرخشتي رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي، دكتر ميثم معزي رئيس اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و جمعي از مديران حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز درمحل سالن جلسات معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.