وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : همزمان با ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور؛ آزمون علوم پايه و پيش كارورزي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي اهواز برگزار شد
جمعه، 3 شهریور 1396 - 01:09 کد خبر:12190

پنجشنبه 2 شهريورماه 96 آزمون علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و پيش كارورزي دانشجويان پزشكي ساعت همزمان با ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي  سراسر كشور در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز برگزار شد.