وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : گراميداشت روز پزشك در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
شنبه، 4 شهریور 1396 - 12:55 کد خبر:12196

به مناسبت اول شهريور زاد روز تولد شيخ الرئيس ابوعلي سينا كه بعنوان روز پزشك نام گذاري شده است، رئيس و مدير بيمارستان هاي گلستان، امام خميني(ره)، سوانح و سوختگي آيت الله طالقاني، رازي، بقايي 2، ابوذر، سيناي شهرستان كارون و شهيد طباطبايي شهرستان باغملك با حضور در بخش هاي درماني از زحمات پزشكان بيمارستان تقدير و تشكر نمودند.