وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري جشنواره ورزشي كاركنان حراست دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي قطب 4 كشور در اهواز
شنبه، 4 شهریور 1396 - 13:30 کد خبر:12197

پنج شنبه 2 شهريورماه 1396 همزمان با آغاز هفته دولت، جشنواره ورزشي كاركنان حراست دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي قطب 4 كشور به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در فضايي مهيج و رقابتي برگزار گرديد.