وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : پيام تبريك رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به مناسبت روز داروساز
دوشنبه، 6 شهریور 1396 - 17:58 کد خبر:12212
سير صعودي توليدات داروهاي مختلف در داخل كشور و كاهش وابستگي دارويي به خارج و آمار قابل قبول ساخت داروهاي توليد داخل به ويژه در طي سالهاي اخير، نويدبخش فردايي روشن تر براي رشته داروسازي در ايران عزيز مي باشد.

دكتر اسماعيل ايدني رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در پيامي 5 شهريورماه روز داروساز را به جامعه داروسازي استان وكشور تبريك گفت. متن پيام به شرح زير است:

بسمه تعالي

هفته نخست شهريورماه، هر ساله تداعي كننده نقش و اهميت جايگاه دو قشر ويژه در نظام سلامت كشور مي باشد. پنجمين روز از اين ماه، زادروز حكيمي برجسته و ارزشمند مي باشد كه به جهت تقدير از يك عمر همت و تلاش محمد بن زكرياي رازي در اين حرفه مقدس، اين روز را روز داروساز نام نهاده اند.

اگر چه شايد روز داروساز، در اذهان يكايك افراد جامعه ثبت و ضبط نگرديده باشد، اما هر ساله 5 شهريورماه مي تواند نقطه زماني ويژه اي براي همگرايي بيش از پيش اعضاء جامعه داروسازي كشور باشد تا بتوانند با همفكري، تشريك مساعي، وفاق و همدلي بيشتر و تلاش افزونتر براي ايفاي نقشي پررنگ تر و كيفي تر در نظام سلامت كشور، در ارتقاء جايگاه والاي خود در خدمت رساني بيشينه به حوزه سلامت و مردم عزيز اثرگذارتر گردند.

سير صعودي توليدات داروهاي مختلف در داخل كشور و كاهش وابستگي دارويي به خارج و آمار قابل قبول ساخت داروهاي توليد داخل به ويژه در طي سالهاي اخير، نويدبخش  فردايي روشن تر براي رشته داروسازي در ايران عزيز مي باشد.

اينجانب به نوبه خود 5 شهريورماه، زادروز حكيم بزرگ محمد بن زكرياي رازي و روز داروساز را به يكايك داروسازان پرتلاش و ارزشمند خوزستان و ايران تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.

 

دكتر اسماعيل ايدني

رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز