وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري نخستين كارگاه آموزشي دوروزه «مديريت پيش بيمارستاني تروما» (PHTM) در دانشگاه علوم پزشكي اهواز
دوشنبه، 13 شهریور 1396 - 11:44 کد خبر:12257

نخستين كارگاه آموزشي دوروزه «مديريت پيش بيمارستاني تروما» (PHTM)، پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ شهريورماه 96 با هدف توانمندسازي كارشناسان اورژانس پيش بيمارستاني قطب جنوب غرب كشور با حضور ناظر اورژانس كشور و اساتيد گروه طب اورژانس دانشگاه در مركز آموزش مهارتهاي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز برگزار گرديد.

عباس نبوره معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در اين خصوص افزود: اين كارگاه با همكاري مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي و گروه آموزشي طب اورژانس دانشگاه در راستاي رويكرد تازه جهت مديريت تروما، كاهش مرگ و مير، استفاده بهينه از تجهيزات و حفظ زمان طلايي به نفع بيمار، برگزار شد.

وي ضمن اشاره به اين مطلب كه اين كارگاه مديريت پيش بيمارستاني تروما براي اولين بار در سطح كشور بي نياز از حضور اساتيد مدعو از ساير دانشگاه ها و منحصرا با استفاده از ظرفيت مدرسان داخلي دانشگاه ( گروه آموزشي طب اورژانس) برگزار شده است، بر اهميت خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در صحنه وقوع حوادث تاكيد كرد و گفت: اين كارگاه دو روزه منحصرا با بهره گيري از تجربيات اساتيد مجرب گروه طب اورژانس دانشگاه در دو بخش تئوري و عملي پيرامون مباحث مرتبط با تروما تشكيل شد و از خصوصيات اين دوره شبيه سازي مصدومين دوره از طريق بيمارنما و گريم متناسب آنها نسبت به آسيب وارده به بيمار بود كه به كارشناسان فوريتها كمك مي كرد تا حد زيادي در ارزيابي بيمار با وضعيت واقعي تري روبرو شوند. انتظار مي رود پس از برگزاري اين كارگاه ها ميزان مرگ و مير و معلوليت ها ناشي از حوادث پيش بيمارستاني به نحو چشمگيري كاهش يابد.

وي با اشاره به استانداردسازي خدمات اورژانس پيش بيمارستاني كه در كاهش قابل توجه تلفات جاده اي تاثير خواهد داشت، اظهار نمود: ارتقاء كيفيت خدمات اورژانس پيش بيمارستاني مي تواند ميزان آسيب هاي ماندگار بيماري را نيز كاهش دهد. بنابراين سعي شده است كه طي آموزش هاي ارائه شده در اين كارگاهها، زمان استقرار در صحنه حادثه به حداقل رسانده شود و به محض تشخيص، بيمار به بيمارستان انتقال يابد و ديگر اقدامات تكميلي جهت درمان حين انتقال در آمبولانس صورت گيرد. از اين رو طي اين دوره، كه با هدف تربيت مربي از بين كارشناسان اورژانس برگزار شد، دو نفر كانديد مربيگري شدند كه بايد دوره تكميلي آموزشي را سپري كنند.

شايان ذكر است با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده پيش بيني مي شود تا پايان سالجاري 10 كارگاه تحت عنوان مذكور در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز برگزار شود.