وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اهواز: سيماي مرگ از بيماري هاي واگير به غير واگير تغيير كرده است
یکشنبه، 19 شهریور 1396 - 14:16 کد خبر:12303

دكتر منصور آرزومند معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در حاشيه افتتاح پايگاه فوريت هاي پزشكي در بندر ماهشهر گفت: سيماي مرگ از بيماري هاي واگير به سمت بيماري هاي غير واگير تغيير كرده و بيش از 70 درصد علت هاي مرگ و ميرها به دليل بيماري هاي غير واگير است.

وي اظهار كرد: طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني منشاء 20 درصد بيماري ها، ژنتيكي است كه براي درمان آنها نمي توان كاري كرد.

آرزومند با بيان اينكه 30 درصد بيماري ها به الگوهاي بهداشتي و رفتاري مردم مربوط مي شود، افزود: در بهترين و ايده آل ترين حالت ارائه خدمات بهداشتي و درماني تنها مي توان 30 درصد از بيماري ها را  كنترل كنيم.

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اهواز با بيان اينكه سلامت يك مقوله فرابخشي است، تصريح كرد: 50 درصد علت بيماري ها به عوامل اجتماعي برمي گردد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مي توانند بر سلامت مردم تاثير بگذارند.

دكتر آرزومند عنوان داشت: شاخص هاي مرتبط با سيماي مرگ در كل جهان و به ويژه كشور ما از سمت بيماري هاي واگير به سمت بيماري هاي غير واگير مانند ديابت، چاقي و فشار خون، سرطان، حوادث و سوانح تغيير كرده كه عامل بيش از 70 درصد موارد مرگ و مير است.

وي ادامه داد: اين عوامل بيشتر به حوزه اجتماعي برمي گردد كه وزارت بهداشت به صورت مستقيم نقشي در كنترل آنها ندارد.

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: نقش وزارت بهداشت در كنترل بيماري هاي غيرواگير هدايتگري و هماهنگي است كه در همين راستا مديريتي با عنوان مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت در ساختار سازماني معاونت اجتماعي علوم پزشكي تعريف شده است.

 آرزومند با اشاره به نقش اين مديريت در ساختار سازماني معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اهواز، يادآور شد: اين مديريت سهم دستگاه هاي اجرايي را در ايجاد بيماري ها و رفع آنها تعيين مي كند.

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز بيان كرد: لازم است در مناطق آسيب پذير براي شناسايي عوامل اجتماعي كه بر سلامت مردم اثر مي گذارند مداخله و شاخص هاي سلامت را بومي سازي كنيم.

دكتر آرزومند اضافه كرد: حاشيه شهرها و مناطقي كه از نظر اجتماعي و سلامت آسيب پذير هستند بخشي از حوزه كاري معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مي باشند.

وي با بيان اشاره به اينكه بخش سلامت هاي در دولت هاي قبل جزء اولويت هاي دهم بود در حاليكه در دولت يازدهم جزء سه اولويت اصلي بوده است، يادآور شد: لازم است جهت ارتقاء سطح سلامت مردم، علاوه بر وظيفه ذاتي وزارت بهداشت در مواردي كه محدوديت اعتباري و تأمين منابع مالي وجود دارد، از  ظرفيت خيرين نيز استفاده شود.

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  اهواز با بيان اينكه مشاركت  هاي مردمي مي تواند تكميل كننده ظرفيت هاي دولتي باشد، گفت: پايگاه اورژانس جاده اي ماهشهر با اعتبار بيش از 2 ميليارد ريال افتتاح شد كه از محل كمك هاي خيرين بوده است.

وي با تاكير بر اين نكته كه مجتمع صنعتي بيمارستاني 60 تختخوابي كه هم اكنون در حال احداث است و ان شاء الله تا 3 سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد، يكي ديگر از موارد استفاده از ظرفيت هاي خيرين است، تصريح كرد: در صدد هستيم در ساخت مراكز بهداشتي و آسيب هاي اجتماعي نيز ازظرفيت هاي خيرين استفاده خواهيم كرد.