وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : كارگاه آموزشي غديرشناسي از سوي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
دوشنبه، 20 شهریور 1396 - 15:31 کد خبر:12320

كارگاه آموزشي غدير شناسي دوشنبه 20 شهريورماه 96 ويژه پرسنل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به همت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه همراه با امتياز آموزشي در محل آمفي تئاتر دانشكده بهداشت دانشگاه برگزار شد.