وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : جلسه ارزيابي شاخص هاي تغذيه اي در مركز بهداشت غرب اهواز برگزار شد
سه شنبه، 21 شهریور 1396 - 14:09 کد خبر:12330

دوشنبه 20 شهريورماه 96، جلسه ارزيابي شاخص هاي تغذيه اي در سال گذشته و سه ماهه اول 96 با حضور مهندس مهرداد شريفي رئيس مركز بهداشت غرب اهواز و كليه كارشناسان تغذيه مراكز جامع سلامت منطقه غرب در محل دفتر مديريت مركز برگزار شد.

مهندس شريفي به تجهيز نيروي انساني در واحد تغذيه پس از طرح تحول سلامت اشاره كرد و افزود: در راستاي اين توانمندسازي انتظار مي رود شاخص هاي تغذيه و خطرسنجي ارتقاء يابد كه اين امر تلاش مستمر و شبانه روزي كارشناسان جهت پيشگيري اوليه را مي طلبد. از اين رو آموزشهاي موثر كارشناسان در تغيير رفتارهاي ناسالم تغذيه اي و همچنين ايجاد سبك زندگي سالم در جامعه نقش بسزايي خواهد داشت.

رئيس مركز بهداشت غرب اهواز اظهار داشت: افزايش بار بيماريهاي غير واگير بيانگر اين است كه بايد غربالگري بيماريهاي غيرواگير و آموزش هاي تغذيه بصورت همزمان در يك راستا ارتقاء يابند تا گامي هاي موثرتري در راستاي سلامت جامعه برداشته شود.

مهندس شريفي افزود: نگاه دقيق به پيامدهاي بيماريهاي غير واگير به عنوان مثال ديابت و آمار بالاي پيامدهاي آن مانند: نفروپاتي، رتينوپاتي و قطع عضو بر اثر بيماري ديابت، حساسيت و اهميت تلاشهاي صورت گرفته را بيشتر مي سازد. همچنين وجود تداوم برنامه ها، مداخلات تغذيه اي و آموزش هاي اساسي در اين زمينه در پيشبرد اهداف جهت موفقيت در سلامت جامعه موثر است.