وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : اجراي پايلوت طرح امنيت غذايي در شهرستان كارون
سه شنبه، 21 شهریور 1396 - 14:49 کد خبر:12331

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان كارون، از سوي استانداري و مركز بهداشت استان، شبكه بهداشت و درمان شهرستان كارون پيشگام در اجراي طرح امنيت غذايي شد.

جلسه هماهنگي اجراي طرح امنيت غذايي دوشنبه 20 شهريورماه 96، با حضور دكتر كريمي كيا مدير كل امور اجتماعي استانداري، مهندس مهران معلم مدير شبكه بهداشت درمان، مهندس موسوي رئيس مركز بهداشت، مهندس صاحبدل كارشناس معاونت بهداشتي و انجمن مردم نهاد (NGO ) برگزار شد.

مهندس معلم به اجراي طرح فوق طي دو مرحله اشاره كرد و گفت: مرحله اول شامل پرسشگري بر اساس پرسشنامه بررسي آگاهي، نگرش، عملكرد تغذيه اي خانوارهاي شهري و روستايي در مناطق منتخب و ثبت وضعيت امنيت غذايي خانوارها بصورت آنلاين در سامانه ملي امنيت غذا و تغذيه (سما) است. در مرحله بعد، پس از تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي و استخراج نياز هاي آموزشي و شناسايي خانوارهاي ناامن از جهت تغذيه، اقداماتي از جمله برگزاري كلاس هاي آموزشي توسط كارشناسان تغذيه و ارائه بسته هاي غذايي به آنها در دستور كار قرار مي گيرد.