وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : دكتر بختياري نيا: توانمندسازي مديران حوزه سلامت به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
چهارشنبه، 22 شهریور 1396 - 12:30 کد خبر:12338

دكتر پژمان بختياري نيا مدير منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در خصوص برگزاري دوره آموزش مديريت بيمارستاني قطب 4آموزشي جندي شاپور، بيان داشت: با شروع طرح تحول نظام سلامت در سال 1393، توانمندسازي مديران حوزه سلامت به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح شد كه در اين راستا نيازهاي آموزشي مديران بيمارستاني‌ معين و در قالب هفت ماژول تدوين شد.

وي در خصوص تعيين مسئولان علمي و اجرايي هشت قطب آموزشي، به برگزاري جلسات متعددي در سال گذشته به منظور هماهنگي امور اجرايي آموزش مديران اشاره كرد و گفت: 8 دانشگاه و دانشكده براي قطب آموزشي جندي شاپور اهواز مصوب شد. از اين رو جهت هماهنگي و برنامه ريزي برگزاري دوره با حضور نمايندگان دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي قطب در اهواز تشكيل شد كه يكي از نتايج آن انتخاب 31 نفر از مديران بيمارستاني (شامل 9 نفر از اهواز، 7 نفر از كرمانشاه، 6 نفر از لرستان، 4 نفر از ايلام، 2 نفر از آبادان، 1 نفر از دزفول، 1 نفر از بهبهان و 1 نفر از شوشتر) به عنوان گروه اول فراگيران بود.

دكتر بختياري بر اهميت افتتاح متمركز دوره آموزشي مديريت بيمارستاني با حضور مسئولان علمي و اجرايي قطبهاي آموزشي در وزارت متبوع، ماژولهاي دوره آموزشي مذكور شامل مديريت بودجه و مالي، مديريت منابع انساني، حاكميت و تفكر راهبردي، مديريت اطلاعات، مديريت بحران، بهبود كيفيت و ايمني بيمار، مديريت زنجيره تأمين كه در قطب جندي شاپور اهواز برگزار شد، اشاره كرد و افزود: با توجه به تشكيل جلسه طراحي آزمون جامع دوره آموزش مديريت بيمارستاني در اوايل مردادماه سال جاري در وزارت، آزمون جامع گروه اول به طور همزمان در كليه قطبهاي آموزشي برگزار شد. همچنين بر اساس برنامه اعلام شده، دوره آموزشي گروه دوم مديران بيمارستاني نيز از اواسط مهرماه آغاز خواهد شد.

وي ادامه داد: كميته فني و اجرايي آموزش و توسعه مديران وزارت متبوع بر اولويت داشتن كيفيت محتواي علمي ماژولها تأكيد داشته است. از اين رو تيم اجرايي نهايت كوشش خود را در حد بضاعت، با بهره گيري از تسهيلات مناسب در راستاي افزايش رضايتمندي شركت كنندگان بكار گرفته است.

دكتر بختياري نيا در پايان از حمايتهاي بي دريغ دكتر سيد احمد حسيني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه و دكتر ورناصري معاون درمان سپاسگزاري كرد و افزود: اميدوارم در آينده نزديك شاهد اثربخشي محسوس آموزه‌هاي اين دوره و اندوخته‌هاي شركت كنندگان در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات سلامت در حوزه درمان به مردم شريف استانهاي خوزستان، لرستان، ايلام و كرمانشاه باشيم.