وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري آزمون جذب نيروي كمك پرستار و دستيار دندانپزشك در دانشگاه علوم پزشكي اهواز
جمعه، 22 دی 1396 - 12:37 کد خبر:13199

به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي اهواز جمعه 22 دي ماه 96، آزمون جذب نيروي كمك پرستار و دستيار دندانپزشك در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه برگزار شد.

معاون مديريت منابع انساني دانشگاه اظهار كرد: اين آزمون به استناد مجوز معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت و دستورالعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده  و بيمه روستايي جهت تأمين نيروي كمك پرستار و دستيار دندانپزشك در واحدهاي درماني و مراكز خدمات جامع سلامت تابعه دانشگاه در سال جاري انجام شده است.

نوراله نيكخواه ادامه داد: پس از ثبت نام و تحويل مدارك از متقاضيان، مرحله بررسي مدارك متقاضيان توسط كارشناسان مديريت منابع انساني دانشگاه انجام شد كه درمجموع تعداد 303 نفر واجد شرايط آزمون بودند.

وي همچنين اضافه كرد: ازمجموع شركت كنندگان در اين آزمون تعداد 49 نفر دستيار دندانپزشك و 50 نفر كمك پرستار با احتساب سهميه ايثارگري جهت بكارگيري در واحدهاي دندانپزشكي مراكز خدمات جامع سلامت و واحدهاي درماني تابعه دانشگاه بصورت نيروي شركتي جذب و بكارگيري خواهند شد.

نيكخواه در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي كليه شركت كنندگان در آزمون گفت: نتايج نهايي اين آزمون تا پايان هفته آينده و ازطريق سامانه جذب دانشگاه علوم پزشكي اهواز اطلاع رساني خواهد شد.