وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تشكيل شد
یکشنبه، 15 بهمن 1396 - 12:04 کد خبر:13329

شنبه 14 بهمن‌ماه 1396 يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با حضور دكتر ايرج نظري رئيس دانشگاه در دفتر معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد.

دكتر موگهي معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه در ابتداي يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ضمن عرض خير مقدم و گراميداشت ايام الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامي ايران براي ما درس هاي زيادي بهمراه داشت كه بدون شك مهم‌ترين درسي كه همه ما موظف به انتقال آن به نسل هاي ديگر هستيم اين است كه پيروزي ما جز در سايه وحدت مردم ميسر نشد و اكنون همه ما در سايه وحدت موظف به حفظ اين نظام هستيم.

دبير شوراي فرهنگي دانشگاه افزود: وجود رهبري عالم و فرزانه از ديگر عوامل مهم اين پيروزي بزرگ براي نظام جمهوري اسلامي ايران بود كه در حال حاضر و در ادامه راه نيز بايد از اين جايگاه حراست و حفاظت نمائيم.

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه خاطرنشان كرد: اين كشور و اين نظام متعلق به مردم است و مسئولين خدمتگزاران مردم هستند؛ بايد عملكرد مسئولين شفاف باشد، گزارش عملكرد به مردم بدهند و در دسترس و كنار مردم باشند؛ چشم تيزبين مردم ناظر بر عملكردها مي‌باشد و همه افراد در مقام پاسخگويي در مقابل قانون يكسان هستند.

جلسه با بررسي چهار دستور كار ادامه پيدا كرد كه از جمله آنها مي توان به انتخاب سه عضو هيات علمي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه، انتخاب دو عضو دانشجويي براي عضويت در شوراي انضباطي، بررسي وضعيت اردوهاي جهادي و راهيان نور و بررسي درخواست جمعي از دانشجويان جهت تاسيس كانون فرهنگي پويش اشاره كرد.

در ادامه با توجه به راي شوراي فرهنگي دانشگاه، دكتر مصطفي آلبوكرد، مهندس سيد محمود لطيفي و آقاي بهمن دشت بزرگ به عنوان سه عضو هيئت علمي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه انتخاب شدند؛ انتخاب دو دانشجوي عضو شوراي انضباطي و بررسي اردوهاي جهادي و راهيان نور نيز انجام گرفت.

گفتني است دستور كار بررسي درخواست دانشجويان جهت تاسيس كانون فرهنگي با توجه به عدم حضور نماينده هيات موسس جهت توضيح اهداف تاسيس كانون به جلسه بعدي شوراي فرهنگي موكول شد.