وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري نشست معاونين غذا و داروي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي استان خوزستان
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 00:46 کد خبر:13360

به نقل از روابط عمومي معاونت غذا و داروي اهواز، مهندس رضا زاده دباغ مدير آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، بهداشتي و داروي معاونت غذا و داروي اهواز، گفت: نشست معاونين غذا و داروي اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان و شوشتر  در معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به منظور پيگيري برخي مصوبات قطب چهارم تشكيل شد.

وي افزود: پس از بحث و بررسي در اين جلسه مقرر شد به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاههاي قطب چهارم تفاهم نامه همكاري در راستاي شيوه ارسال نمونه هاي نظارتي به آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي، انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي، تدوين برنامه عملياتي اختصاصي منعقد گردد.

گفتني است:  در زمينه رتبه بندي شركتهاي پخش دارو، سامانه تدارك و توزيع دارو، تشكيل كارگروه پيگيري سريع كمبودهاي دارويي تصميمات لازم گرفته شد.