وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : معرفي كتابدار برتر بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 11:04 کد خبر:13370

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني كودكان ابوذر اهواز، مرضيه صالح زاده مسئول كتابخانه بيمارستان كودكان ابوذر به عنوان كتابدار برتر از بين كتابداران بيمارستاني دانشگاه جندي شاپور اهواز انتخاب شد.

كميته ارزيابي كتابخانه مركزي جهت تشويق، ايجاد انگيزه و رقابت سالم در ميان كتابداران شاغل در حوزه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي اقدام به ارزيابي و انتخاب كتابخانه‌هاي برتر و كتابداران نمونه در سطح دانشگاه كرد.

در نتيجه بازديدهاي انجام شده و ارزيابي نهايي، مرضيه صالح زاده طي مدت بسيار اندكي كه مسئوليت كتابخانه بيمارستان ابوذر را به عهده گرفته است توانست تحول بسيار چشمگيري را در زمينه فضاي فيزيكي، ارتباط با كاربران و تشكيل كميته‌هاي مشورتي و غيره به جود آورد كه اين موفقيت دليل انتخاب و معرفي وي بعنوان كتابدار برتر در ميان كتابداران بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مي‌باشد.