وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : راه اندازي دستگاه اكوكارديوگرافي قلب در بيمارستان اميد لالي
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 15:46 کد خبر:13376

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان لالي، رو چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه سال جاري دستگاه اكوكارديوگرافي با حضور مهندس گودرز تركي زاده فرماندار لالي، مهندس صادق سعيدي مدير شبكه بهداشت و درمان و مسئولين اجرايي شهرستان در بيمارستان اميد لالي افتتاح شد .

 سعيدي مدير شبكه بهداشت و درمان لالي گفت: اكوكارديوگرافي يك روش غير تهاجمي گسترده تشخيصي قلب است كه در راستاي طرح تحول سلامت و بنا به نياز اساسي مردم شريف شهرستان به اين خدمت تامين و راه اندازي شد.

وي با اشاره به اينكه بيماريهاي قلبي و عروقي اولين علت مرگ و مير درجهان و بالاترين رتبه مرگ ومير در كشور را دارد به شيوع بالاي بيماري فشار خون بالا كه يكي از بيماريهاي قلبي و عروقي مي باشد، اذعان داشت:  علت الگوي تغذيه اي نامناسب، عدم تحرك و ورزش و مصرف دخانيات است. از اين رو در اين راستا اقدامات پيشگيرانه، غربالگري و ارزيابي خطرسنجي سكته هاي قلبي و مغزي به منظور كنترل و كاهش ميزان خطر بروز سكته هاي قلبي و مغزي طي ده سال آينده در جمعيت بالاي ۳۰ سال از اواخر سال ۹۵ در سطح واحدهاي بهداشتي درماني شهرستان شروع شده است و با شناسايي افراد با خطرسنجي بالاي ده درصد اقدامات آموزشي در زمينه ي تغذيه مناسب، ورزش و عدم مصرف دخانيات به منظور كاهش خطرسنجي داده مي شود و در زمينه ي تشخيص و درمان بموقع هم با جذب پزشك متخصص قلب و تامين وراه اندازي دستگاه اكوكارديوگرافي با تشخيص سريع بيماريهاي قلبي و اقدام عاجل جهت درمان، بيمار را از خطر احتمال مرگ يا ناتواني به علت بروز عارضه ي قلبي باز ميدارد.

وي اعتبار هزينه شده براي تامين اين دستگاه را ۲۰۰ ميليون تومان بيان داشت و مهمترين مزاياي اين دستگاه را، تشخيص دقيق بيماريهاي قلبي و عروقي دانست كه با اخذ تعرفه ي دولتي در بيمارستان از امروز وارد چرخه ي ارائه خدمت به بيماران شد.