وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : در حوزه بهداشت 4100 واحد ارائه خدمات دندانپزشكي مجهز وجود دارد
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 16:12 کد خبر:13377

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت، نشست هم انديشي با حضور دكتر عليرضا رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر ايرج نظري رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز و جمعي از مديران معاونت بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي اهواز برگزار شد.

 

دكتر رئيسي در اين نشست افزود: اهداف مهم  اجراي پزشك خانواده صرفه جوئي در هزينه هاي درماني، دسترسي به خدمات و عدالت مي باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: نظام ارجاع بايد نظام سطج بندي باشد و يكسري خدمات مشخص در هر سطح ارائه شود.

وي يكي از افتخارات سيستم بهداشتي را عدم وجود خدمات تكراري دانست و افزود: در سيستم بهداشتي و سطح بندي خدمات، هر خدمتي در جاي مناسب و توسط فرد مناسب ارائه مي شود.

 

دكتر رئيسي وجود پرونده هاي الكترونيك را ابزاري جهت كنترل و مديريت هزينه ها عنوان نمود و گفت: پرونده الكترونيك يك منبع اطلاعاتي است كه تمام اطلاعات فرد از زمان قبل از تولد تا مرگ را شامل مي شود كه شامل اطلاعات مربوط به بخش بهداشت، درمان و.... مي باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يكي از اولويت هاي معاونت بهداشت را تكميل پروند ه هاي الكترونيك عنوان كرد و افزود: در اين زمينه سعي شده اقدامات مطلوبي در خصوص سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) صورت گيرد.

 

وي  همچنين اولويت هاي بعدي را به ترتيب استقرار پزشك خانواده و هماهنگي با سطوح 2 و3 عنوان نمود.

دكتر رئيسي ادامه داد: 3 شاخص مهم  مرگ مادر، مرگ نوزاد و خدمات دندانپزشكي از اهداف برجسته معاونت بهداشت وزارت بهداشت مي باشند.

دكتر رئيسي با بيان اينكه در خدمات دندانپزشكي پتانسيل و ظرفيت هاي خوبي در سالهاي اخير در كشور ايجاد شده، تصريح كرد: در حال حاضر در حوزه بهداشت 4100 واحد ارائه خدمات دندانپزشكي مجهز وجود دارد. همچنين 1200 دندانپزشك در سطح روستا و 1100 دندانپزشك در سطح شهر مشغول به ارائه خدمات هستند.

 

وي در پايان گفت: دفاتر خدمات سلامت كه در كلان شهرها شروع به كار كرده در حوزه بهداشت محيط و نظارت بسيار كمك كننده و اثربخش بوده است و توانستيم با برون سپاري اشتغال زائي و دقت نظارت را افزايش دهيم.