وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري اولين جلسه هم انديشي معاونين اجتماعي دستگاههاي اجرايي استان خوزستان
شنبه، 23 تیر 1397 - 14:02 کد خبر:14124

اولين جلسه هم انديشي معاونين اجتماعي دستگاههاي اجرايي استان خوزستان با حضور دكتر كريمي كيا مدير كل امور اجتماعي استانداري خوزستان و معاونين اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي اهواز، نيروي انتظامي خوزستان، بهزيستي و نماينده حوزه اجتماعي شهرداري اهواز در دانشگاه علوم پزشكي اهواز برگزار شد.

طي اين جلسه دكتر درستان معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ضمن تبيين اهداف معاونت اجتماعي دانشگاه با معرفي ساختار اين معاونت جديد بر استفاده هر چه بيشتر از توان همه دستگاههاي اجرايي در راستاي رويكرد اجتماع محور سلامت تاكيد كرد .

وي با اشاره به اين مطلب كه تنها در حدود 25 تا 30 درصد امر سلامت در اختيار وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه هاي علوم پزشكي مي باشد، حضور موثر مردم و همه دستگاههاي اجرايي را جهت دستيابي به اهداف عالي نظام سلامت كشورامري حياتي و بسيار مهم برشمرد و افزود: هدف ازتشكيل جلسه معاونين اجتماعي آشنايي هر چه بيشتر با ساختار، توانمنديها و تجربيات ارزشمند آنان در امور اجتماعي مي باشد كه در نهايت منجر به عملياتي شدن اقدامات اجتماع محور در امر سلامت مي گردد .

 

در ادامه دكتر كريمي كيا ضمن تقدير و تشكر از ابتكار معاون اجتماعي دانشگاه در تشكيل اين جلسه گفت: شرايط خاص استان خوزستان ايجاب مي كند كه اقدامات اساسي در حوزه بهداشت و درمان  با رويكرد پيشگيري انجام شود. از اين رو اين مورد اهميت بسيار زيادي دارد.

 

وي با اشاره با افتتاح قريب الوقوع دفاتر توسعه محلي مناطق حاشيه اي شهر اهواز ظرفيت اين دفاتر را امكان بسيار خوبي در خدمت توسعه سلامت برشمرد و از كليه مديران دستگاههاي اجرايي خواست با حساسيت خاص امور مرتبط با سلامت را دنبال كنند .

كريمي با اشاره به امور شهروندي ضمن اشاره به " شهروند سلامت محور" از دانشگاه خواست ضمن ارايه تعريفي دقيق و علمي از" شهروند سلامت محور " زمينه نهادينه سازي امر سلامت در مردم را فراهم نمايند .

مدير كل اجتماعي استانداري نيز ضمن تاكيد بر توسعه نيروي انساني، رشد و ارتقائ سواد سلامت مردم كه منجر به مطالبه گري از دستگاههاي مسئول خواهد شد  براي هر گونه همكاري اعلام آمادگي نمود.

در بخش ديگري از اين نشست هم انديشي، دكتر سلمانزاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اهوازضمن اشاره به پيشينه امور بين بخشي در حوزه سلامت اجتماعي هر گونه موفقيت در امر بهداشت و سلامت را منوط به حضور فعال كليه دستگاهها و مردم به صورت گسترده بر شمرد و بر پيشگيري از بروز اين بيماريها كه نيازمند تلاش و آگاهي مردم، دستگاهها و آحاد جامعه و همچنين ايجاد تغيير در سبك زندگي آنها مي باشد.

 رئيس مركز بهداشت استان خوزستان حوزه سلامت را نيازمند حمايت كليه دستگاهها، نيروي انتظامي و قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: اولويت دار شدن امر سلامت در ذهن مديران يكي از نيازهاي مهم استان است.

وي در پايان خواستار ارزيابي و ارزشيابي مديران با شاخصه هاي سلامت محورعلاوه بر ساير شاخصها شد.