وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : اختصاص يك دستگاه كلينيك سيار دندانپزشكي به مركزبهداشت غرب اهواز جهت ارائه خدمات دندانپزشكي در مناطق محروم
شنبه، 24 آذر 1397 - 10:53 کد خبر:14941

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت غرب اهواز به همت رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي پور و با پيگيري هاي رئيس مركزبهداشت غرب اهواز و حمايت معاونت بهداشت يك دستگاه كلينيك سيار دندانپزشكي با امكانات تخصصي خدمات دندانپزشكي با هدف دسترسي عادلانه به سلامت، افزايش سطح سلامت دهان و دندان و كاهش هزينه هاي درماني جهت استقرار در روستاهاي محروم و مناطق كم برخوردار و ارائه خدمات مورد نياز دندانپزشكي به مردم اين مناطق به مركز بهداشت غرب اهواز اختصاص يافت.

 

رئيس مركز بهداشت غرب اهواز در اين خصوص گفت: هزينه هاي سنگين دندانپزشكي، يكي از مشكلات آحاد جامعه است. در اين بين مردم مناطق محروم با مشكلات بيشتري براي ترميم دندان هاي پوسيده خود مواجه هستند كه بعضا خيلي از آنها، به دنبال هزينه هاي سنگين دندانپزشكي، هيچ اقدامي جهت ترميم و درمان انجام نمي دهند.بر همين اساس قرار است در  نظام سلامت كنوني، خدمات دندانپزشكي در بخش دولتي به صورت رايگان به مردم مناطق محروم ارائه شود .

 

وي اظهار داشت: اين خدمات سيار در قالب طرح چند روزه به صورت رايگان ارايه مي شود و واحد دندانپزشكي مذكور با استقرار در مناطق روستايي و كم برخوردار با اولويت دانش آموزان و گروه هاي هدف در اين مناطق معاينه و خدمات رساني خود را با تيمي متشكل از دندانپزشك و دستيار به انجام ميرساند و در قالب اين طرح خدماتي همچون معاينه، پوشاندن شيارهاي دنداني، ترميم دو سطحي، سه سطحي به صورت رايگان ارايه مي گردد .

رئيس مركز بهداشت غرب اهواز افزود: با راه اندازي اين واحد دندانپزشكي سيار تعداد واحدهاي دندانپزشكي غرب اهواز به يازده واحد ارتقاء يافت كه اين واحدها در مراكز خدمات جامع سلامت شماره هاي 1(شيخ بها)، 2(بني هاشم)- 6(عين دو)، 7(ملاشيه)، 10(فرهنگشهر)، 15(پرديس) مراكز بهداشتي درماني الهايي و  تصفيه شكر و ام تمير و الباجي  در حال ارائه خدمت به مردم شهرستان غرب اهواز مي باشند.