وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: تقدير استاندار از بانوان فرهيخته دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 12:09     کد خبر: 13546

يكشنبه بيستم اسفندماه 96، نشست بانوان فرهيخته استان با حضور دكتر غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان، دكتر فرانك موسوي مشاور استاندار در امور بانوان و خانم صبيحه ضياغم مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در حوزه امور بانوان و خانواده و تعداد كثيري از با نوان فرهيخته استان    درسالن اجتماعات شهيدرجايي  برگزار شد. 

 طي اين مراسم هر يك از دستگاه هاي اجرايي استان تعداد 14 نفر از بانوان فرهيخته خود را جهت تقدير به اداره كل اموربانوان و خانواده استانداري  معرفي كرده بودند.

 

خانم دكترحسيني نژادقائم مقام معاونت درمان،خانم دكتر بزرگ زاده رياست بيمار ستان طالقاني وخانم مهندس فقهي ازمعاونت غذاودار از جمله بانوان فرهيخته جامعه دانشگاهي علوم پزشكي بوده اند كه در ادامه اين جلسه پيشنهاداتي جهت پيشبرد اهداف دانشگاه و ارتقاء سطح بهداشت و درمان استان ارائه نمودند. 
 

 اسامي تعدادي ديگري از بانوان شامل دكتر حدادزاده شوشتري، دكتر رجايي، دكترراجي، دكتررزاقي،خانم دكترمحبي،خانم دكتر حسيني نژاد-خانم دكتر بزرگ زاده،خانم دكتر صادقيان،خانم دكترقاسمي ،خانم مهندس فقهي،خانم مهندس نريميسا،خانم مهندس عباسي اصل،خانم مهندس ممبيني و خانم ضياغم مي باشد.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها