وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
راهكار كنترل فساد و آلودگي مواد غذايي به قلم حسين عبدالعزيزي
برگزاري مراسم تشكيل حلقه آبي پيشگيري از ديابت در مدارس شهرستان كارون
برگزاري كارگاه آموزشي با محوريت "انواع مسموميت ها و گزش هاي شايع" ويژه كاركنان برخي ادارات
دكتر معزي: ارزيابي عملكرد مديران يكي از اولويتهاي مديريت بازرسي دانشگاه مي باشد
معزي:برنامه هاي بازرسي به صورت مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ادامه خواهد داشت
برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدير بيمارستان رازي
صادق سعيدي: ديابت يكي از شايع ترين بيماري ها در جهان است
برگزاري همايش پيشگيري از ديابت در مركز بهداشت دهدز
كمك به زلزله زدگان به همت كاركنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
اردوي جهادي شبكه بهداشت و درمان ايذه براي ويزيت روستاييان مناطق صعب العبور جنگه
صفحه بعد - نسخه اصلی