وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
نجات جان نوجوان 15 ساله از كوه توسط نيروهاي امدادي ايذه
برپايي ايستگاه سلامت و خطر سنجي درمصلي نماز جمعه انديمشك
بازديد ستادي معاون اجرايي مركز بهداشت استان از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان اميديه
دومين كارگاه ATLS در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز برگزار شد
دكتر ورناصري: يك گام اساسي در پيشگيري از ديابت، تغيير سبك زندگي مي باشد
نظري: مساﺋل بهداشت و درمان مساﺋل يك عمر آحاد ملت است
توزيع اولين دوره سبد غذايي ويژه مادران باردار دچار سوء تغذيه در شهرستان كارون
مهندس سعيدي :ديابت نهمين علت مرگ زنان در جهان است
سومين مرحله انجام معاينات طب كار كاركنان در مركز آموزشي درماني ابوذر
"برگزاري كارگاه آموزشي CPR اطفال در مركز آموزشي درماني كودكان ابوذر اهواز"
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی