صفحه اول    درباره وب دا    معرفی رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه    تماس با ما  
یکشنبه، 7 خرداد 1396 - 21:09   
  سرخط اخبار:  
مسابقه

مسابقه شماره 46، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 46، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 17:24

مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 30 بهمن 1395 - 12:46

مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 16 بهمن 1395 - 19:38

مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 2 بهمن 1395 - 15:05

مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 18 دی 1395 - 15:15

مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 4 دی 1395 - 19:25

مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 20 آذر 1395 - 19:04

مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 6 آذر 1395 - 17:44

مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 22 آبان 1395 - 15:51

مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 8 آبان 1395 - 19:33

مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار
شنبه، 24 مهر 1395 - 17:34

مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 10 مهر 1395 - 19:45

مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 27 شهریور 1395 - 20:41

مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 30 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 13 شهریور 1395 - 23:05

مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 29 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید"
شنبه، 30 مرداد 1395 - 20:36

مسابقه شماره 28، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 28 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 16 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 27، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 27 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 2 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 26، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 26 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 19 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 25، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 25 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 6 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 24، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 24 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 22 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 23، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 23 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 8 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 22، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 22 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 21، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 21 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 11 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 20 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 28 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 19 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 14 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 18، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 18 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 15 اسفند 1394 - 15:30

مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
شنبه، 1 اسفند 1394 - 15:30

پربیننده ترین مطالب
  مهمترین عامل پیشرفت، اشتیاق یادگرفتن است؛ گفتگو با دکتر آرش فروزان استاد برتر دانشگاه
  دکتر ایدنی: طرح تحول نظام سلامت حامی ارزشمند بیماران دارای بیماریهای صعب العلاج در خوزستان
  گفتگو با دکتر فتح الله حاجتی عضو منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر اهواز
  دکتر یوسفی: طرح تحول سلامت، برنامه جامعی است که دستاوردهای زیادی برای مردم داشت
  افتتاح سایت کامپیوتر در 2 خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بمناسبت هفته خوابگاه ها
  دکتر رفیعی: ماموریت ویژه منطقه ٤ آمایشی به ریاست اهواز، سلامت باروری و بیولوژی تولید مثل، سرطان کودکان و آلاینده های محیطی
  دکتر بحرینی: از ابتدای امسال تاکنون 20 مورد مرگ مغزی در خوزستان شناسایی شد و فقط یک خانواده به اهداء، رضایت دادند!
  دکتر بخشایی کیا: جراحی پلاستیک، هنر تغییر شکل دادن بافت های بدن می باشد
  به مناسبت سوم خرداد؛ اعزام اکیپ پزشکی تخصصی و فوق تخصصی بسیج جامعه پزشکی خوزستان به خرمشهر
  تشریح اقدامات و فعالیت‌های دانشکده دندانپزشکی از زبان دکتر جهانگیر نژاد
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
تمامی حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میباشد
استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: انتصاب سرپرست جدید مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دهدز