صفحه اول    درباره وب دا    معرفی رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه    تماس با ما  
دوشنبه، 2 مرداد 1396 - 19:14   
  سرخط اخبار:  
مسابقه

مسابقه شماره 49، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 49، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 17:24

مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 30 بهمن 1395 - 12:46

مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 16 بهمن 1395 - 19:38

مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 2 بهمن 1395 - 15:05

مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 18 دی 1395 - 15:15

مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 4 دی 1395 - 19:25

مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 20 آذر 1395 - 19:04

مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 6 آذر 1395 - 17:44

مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 22 آبان 1395 - 15:51

مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 8 آبان 1395 - 19:33

مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار
شنبه، 24 مهر 1395 - 17:34

مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 10 مهر 1395 - 19:45

مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 27 شهریور 1395 - 20:41

مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 30 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 13 شهریور 1395 - 23:05

مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 29 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید"
شنبه، 30 مرداد 1395 - 20:36

مسابقه شماره 28، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 28 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 16 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 27، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 27 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 2 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 26، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 26 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 19 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 25، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 25 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 6 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 24، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 24 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 22 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 23، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 23 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 8 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 22، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 22 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 21، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 21 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 11 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 20 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 28 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 19 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 14 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 18، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 18 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 15 اسفند 1394 - 15:30

مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
شنبه، 1 اسفند 1394 - 15:30

پربیننده ترین مطالب
  اعلام نتایج هفتمین دوره انتخابات اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  اعلام نتایج هفتمین دوره انتخابات اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی سایر شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  دکتر موگهی: تلاش می کنیم نتیجه انتخابات را تا پایان روز رای گیری اعلام کنیم
  دکتر خدادادی: هر چه حضور رای دهندگان بیشتر باشد، اعتبار انتخابات بیشتر و منتخبین جایگاه بالاتری خواهند داشت
  افزایش 20 درصدی مشارکت جامعه پزشکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  ارائه خدمات تشخیصی توسط ام.آر.آی بیمارستان امام خمینى(ره) رامهرمز
  مهندس مرادی: اصلی ترین هدف نظام سلامت؛ تأمین،حفظ و ارتقاء سلامت ایرانیان برای افزایش امید به زندگی آنان است
  نشست بررسی شاخصهای عملکرد سال 1395 و سه ماه اول سالجاری مرکز آموزش بهورزی غرب اهواز
  پاسخ‌های وزیر بهداشت به حاشیه‌های حوزه سلامت در برنامه تلویزیونی نگاه
  دکتر حسینی: باید در جهت اصلاح روشها و پیشگیری از مشکلات در راستای افزایش درآمدهای اختصاصی تلاش کنیم
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
تمامی حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میباشد
استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: دکتر حسینی: باید در جهت اصلاح روشها و پیشگیری از مشکلات در راستای افزایش درآمدهای اختصاصی تلاش کنیم