صفحه اول    درباره وب دا    معرفی رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه    تماس با ما  
پنجشنبه، 10 فروردین 1396 - 09:13   
  سرخط اخبار:  
مسابقه

مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 42، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 30 بهمن 1395 - 12:46

مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 41، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 16 بهمن 1395 - 19:38

مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 40، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 2 بهمن 1395 - 15:05

مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 39، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 18 دی 1395 - 15:15

مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 38، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 4 دی 1395 - 19:25

مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 37، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 20 آذر 1395 - 19:04

مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 36، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 6 آذر 1395 - 17:44

مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 35، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود مراقبتی"
شنبه، 22 آبان 1395 - 15:51

مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 34، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 8 آبان 1395 - 19:33

مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 33، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار
شنبه، 24 مهر 1395 - 17:34

مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 32، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 10 مهر 1395 - 19:45

مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 31، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای رسالت خود، تلاش در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و جامه عمل پوشاندن به شعار "خود
شنبه، 27 شهریور 1395 - 20:41

مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 30، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 30 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 13 شهریور 1395 - 23:05

مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 29، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 29 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید"
شنبه، 30 مرداد 1395 - 20:36

مسابقه شماره 28، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 28 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 16 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 27، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 27 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 2 مرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 26، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 26 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 19 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 25، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 25 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 6 تیر 1395 - 14:30

مسابقه شماره 24، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 24 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 22 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 23، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 23 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 8 خرداد 1395 - 14:30

مسابقه شماره 22، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 22 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 21، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 21 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 11 اردیبهشت 1395 - 14:30

مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 20، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 20 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 28 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید مسابقه شماره 19، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 19 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 14 فروردین 1395 - 14:30

مسابقه شماره 18، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
"مسابقه شماره 18 از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید!"
شنبه، 15 اسفند 1394 - 15:30

مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
مسابقه شماره 17، از سلامتی بدانید تا سالم و سلامت بمانید
شنبه، 1 اسفند 1394 - 15:30

پربیننده ترین مطالب
  تولد پیش از موعد نوزاد بر روی دریاچه سد کارون 3!
  راه اندازی سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور و تاثیر آن در کنترل قاچاق
  در نهمین روز از نوروز 96، بازدید نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان های رازی و امام خمینی (ره)
  در نخستین روزهای سال ۹۶، مرکز جامع سلامت روستایی جنگه ایذه، از خدمات نمونه گیری آزمایشگاهی بهره مند شد
  بازدید سرزده دکتر ایدنی از بیمارستانهای رازی و امام(ره) اهواز در آستانه دور دوم سفرهای نوروزی
  بازدید قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ساختمان جدید در حال احداث بیمارستان ابوذر
  بهره برداری از زیرساخت اینترنتی سامانه سیب در شهرستان رامشیر
  کلنگ ساخت سه پروژه بهداشتی در حمیدیه به زمین زده شد
  اعزام اکیپ پزشکی از گروه جهادگران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران به مناطق محروم شهرستان ایذه
  انجام 12803 مأموریت اورژانس ١١٥ در خوزستان از ٢٥ اسفند٩٥ لغایت 7 فروردین ٩٦
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
تمامی حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میباشد
استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  خبر فوری: تولد پیش از موعد نوزاد بر روی دریاچه سد کارون 3!