سه شنبه 03 اسفند 1395
تعداد بازدید: 7

زنده ياد سكينه بوحمدان

تقديم به آنهايي كه مي روند اما هميشه نشاني از خودشان باقي مي گذارند؛

آنان كه رفتنشان آغاز راهيست براي ديگران، شايسته تقديرند

 

ماجراي اهداي عضو، ماجراي عاشقي است؛ داستان قرب الهي است؛ سرگذشت خانواده هاي ايثارگري است كه با گذشتن از اعضاي كالبد عزيزانشان، نااميدي مطلق هم نوعان نيازمند به عضوشان را به لحظاتي سرشار از اميد و اعتقاد تبديل مي كنند و شادي وصف ناپذير اين درماندگان را به نظاره مي نشينند... و الحـق كه چه دشوار است اين تصميم، چه مصمــم است اين اراده ي وصف ناپذير و چه آزمون الهي غريبي را با سربلندي پشت سر مي گذارند؛ گويي در آن لحظات عجيب، در اوج وصلند و ميتوان فرياد انالحق را از ذره ذره ي وجودشان شنيد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه