پنج شنبه 09 آذر 1396
تعداد بازدید: 35

آئين تكريم و معارفه معاونين ارجمند پيشين و كنوني اجتماعي، تحقيقات و فنآوري و آموزش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

برگزاري آئين تكريم و معارفه معاونين ارجمند پيشين و كنوني اجتماعي، تحقيقات و فنآوري و آموزش باحضور دكتر ايرج نظري رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازطراحی و پیاده سازی: راد رایانه