سه شنبه 14 آذر 1396
تعداد بازدید: 31

عارضه هاي افزايش فشار خون را جدي بگيريد/ آسيب جدي به قلب ارمغان افزايش فشار خون

مهندس حسين عبدالعزيزي كارشناس بهداشت مواد غذايي اظهار كرد: شهروندان عارضه هاي افزايش فشار خون را جدي بگيريد.

 

وي افزود: همچنين براساس گفته متخصصان، عارضه هاي افزايش فشار خون مي تواند باعث صدمه زدن و آسيب جدي به قلب شود.

حسين عبدالعزيزي ادامه داد: مهمترين عارضه هاي افزايش فشار خون به صورت احساس درد و فشار در سر، خستگي و كاهش قدرت جسماني ظاهر شود.

كارشناس بهداشت مواد غذايي در ادامه تصريح كرد: چنانچه عارضه هاي مذكور به طول انجامد علاوه بر نشانه هاي نامبرده احساس درد در ناحيه قلب و تنگي نفس در هنگام كار بروز مي كند.

وي افزود: مهمترين ضايعه ناشي از افزايش فشار خون مزمن، آسيب قسمت چپ قلب در هنگام كار مداوم بيشتر است و از سويي ديگر افزايش فشار خون به بروز بيماري آرتريوسكلروز كمك مي كند.

حسين عبدالعزيزي در پايان خاطرنشان كرد: فشار خون نرمال بدين معني است كه فشار انقباض سيستولي بين ۱۰۰ الي ۱۴۰ ميلي متر جيوه و فشار دياستولي حدود ۶۰ تا ۹۰ ميلي متر جيوه است كه براي يك فرد بزرگسال سالم فشار خون نرمال رقم ۱۲۰ روي ۸۰ (برابر ۱۲ روي ۸) طبيعي است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه