چهار شنبه 22 آذر 1396
تعداد بازدید: 55

برگزاري دومين كنگره ملي علوم حركت باليني در دانشگاه علوم پزشكي اهواز

سه شنبه 21 آذرماه 1396 دومين كنگره ملي علوم حركت باليني با حضور دكتر اسماعيل ابراهيمي تكامجاني دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران، دبير بورد فيزيوتراپي و عضو هيئت مميزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر حاتم بوستاني معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دكتر محمد بدوي معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر شاهين گوهرپي دبير علمي كنگره، دكتر محمد جعفر شاطر زاده رئيس دانشكده علوم توانبخشي و اساتيد مجربي از شهرهاي تهران، اصفهان، سمنان، شيراز و تبريز در تالار شهدا دانشگاه آغاز به كار كرد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه