چهار شنبه 17 بهمن 1397
تعداد بازدید: 2

دكتر خليلي: فوق العاده كار با اشعه سال 97 كاركنان برقرار مي شود

به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه، روز سه شنبه 9 بهمن ماه 97، اولين كميسيون ماده20 برقراري فوق العاده كار با اشعه كاركنان باحضور دكترحميدرضاخليلي سرپرست معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه ونماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه در كميسيون، دكتر حاتم بوستاني معاون آموزشي دانشگاه، دكتر جعفر فتاحي مسئول فيزيك بهداشت كل دانشگاه، امين عموري مديرمنابع انساني دانشگاه و معصومه پولادي كارشناس مسئول فيزيك بهداشت دانشگاه در دفتر مديريت منابع انساني  برگزار شد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه گفت:اين كميسيون با هدف بررسي حقوق ومزاياي برقراري فوق العاده كار با اشعه كاركنان هيئت علمي و غيرهيئت علمي دانشگاه برگزار شد.

دكترحميدرضاخليلي بيان كرد: تعداد 60 پرونده بررسي مي شود كه از اين مجموع، تعداد 11 پرونده مربوط به كاركنان هيئت علمي و تعداد 49 پرونده مربوط به كاركنان غير هيئت علمي مي باشد.

خليلي افزود: صورتجلسه مصوبات اين كميسيون به تمامي واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال مي شود و حقوق ومزاياي كاركنان نيز براساس دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و ميزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده كار با اشعه كاران (اعم از هيئت علمي وغير هيئت علمي) هيئت امناي وزارت بهداشت اعمال خواهد شد.

وي گفت  تعداد 49 پرونده كاركنان غير هيئت علمي بررسي شده در اين كميسيون نيز به اداره كارگزيني مديريت منابع انساني دانشگاه جهت اعمال ارسال مي شود.

سرپرست معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه گفت: 11 پرونده مربوط به كاركنان هيئت علمي نيز در جلسه بعدي كميسيون مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه