پنج شنبه 18 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

معاون اجتماعي دانشگاه: بانوان در پيروزي انقلاب اسلامي نقـش هدايتگري داشتند

به گزارش وب دا خوزستان اولين نشست پارلمان بانوان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور دكتر نوذر درستان و خانم دكتر خجسته حسيني نژاد مشاور رئيس دانشگاه در حوزه امور بانوان و خانواده و دكتر موسوي نماينده امور بانوان استانداري خوزستان و جمعي از اعضاي امور بانوان واحدهاي تابعه در دفتر حوزه رياست دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر نوذر درستان ضمن تبريك ايام الله دهه فجر با اشاره به اهميت نقش زنان در بنيان خانواده و جامعه اذعان داشت: چنـانچه پيشگـامـان انقلاب يعنـي آنـان كه سهم بزرگــي در انقلاب داشتنـد و بـا ايثار جان و فـرزنـد و مال، گـوش به فـرمان امام خميني بـوده و در تمامي صحنه هاي انقلاب اسلامي حضـور داشته, ايـن حضـور را تداوم بخشند و سستـي و بـي اعتنايي به خـود راه ندهند, يقينـا انقلاب اسلامـي بيمه خـواهـد شـد. همچنين در جامعه امروز بانوان مسئوليت سنگين و نقش بسزايي در پرورش و تربيت نسل جديد ايفا مي كنند .

 

معاون اجتماعي دانشگاه در ادامه گفت: ميزان تأثير مادر در تربيت صحيح ديني و معنوي فرزند و راهكار هاي تربيت معنوي از قبيل احترام گذاشتن به شخصيت آنان، نحوه آموزش عبادات، تأكيد بر همنشيني با نيكان و حضور كودكان در محافل ديني و مذهبي و نحوه تشويق، تنبيه و پند آنان مهم است.

وي در پايان با تاكيد بر تاثير نقش بانوان در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حمايت ها و پشتيباني هاي آنان درجبهه هاي نبرد و جنگ تحميلي اذعان داشت: بانوان در انقلاب اسلامي نقـش هدايتگري داشتند و با حضور خـويـش در صف مقـدم تظاهرات، قيام و حضـور در تظاهرات و مقابله با طـاغوت را .كوبنده تر كردندطراحی و پیاده سازی: راد رایانه