پنج شنبه 18 بهمن 1397
تعداد بازدید: 2

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه: كم كردن توسعه نامتوازن در همه زمينه ها باعث كاهش هزينه ها مي شود

به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه، چهارشنبه 17 بهمن ماه97  دكترحميدرضا خليلي در جلسه  روساي امورمالي واحدهاي تابعه دانشگاه كه باحضور جمعي از مديران و مسئولين ستادي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع وروساي امورمالي واحدهاي تابعه در سالن جلسات دانشكده پزشكي برگزار شد گفت: منابع مالي  موجود بسيار محدود مي باشد و حوزه معاونت توسعه مديريت ومنابع فعاليت هاي گسترده اي با بارمالي زياد دارد كه برخي از اين ها مربوط به سنوات گذشته مي باشد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه ادامه داد كم كردن توسعه ي نامتوازن در همه ي زمينه ها خصوصا منابع انساني و فيزيكي باعث كاهش هزينه ها مي شود.

 

خليلي با اشاره به بازديدهاي ميداني وتيم هاي ارزياب حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع از واحدهاي تابعه در سال 97 گفت: مشكلات زيادي در همه حوزه ها وجود دارد و بايد كارشناسان واحدها در زمينه ي مالي تحليل هزينه و درآمد را انجام دهند و علاوه بر تحليل واقعي، برنامه ريزي هاي لازم براي آينده نيز انجام شود.

 

وي ادامه داد برخي از شبكه هاي بهداشت ودرمان و بيمارستان هاي تابعه دانشگاه كارهاي خوبي درخصوص كاهش هزينه ها خصوصا هزينه هاي دارويي انجام داده اند و اميدواريم با كنترل و نظارت بيشتر، بقيه واحدها هم بتوانند با برنامه ريزي و مديريت صحيح  از هدر رفت منابع جلوگيري كنند. 

 

سرپرست معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه نيز به رسوب مالي بعضي از واحدها اشاره كرد و گفت:انتظار مي رود روساي امورمالي واحدها اطلاعات بيشتري از منابع موجود داشته باشند وبتوانند با برنامه ريزي صحيح وكنترل بموقع ،از ايجاد مشكلات احتمالي جلوگيري كنند.

 

خليلي بيان كرد: رعايت نظام خودكنترلي، اصل پاسخگويي در همه ي سطوح و كار تيمي ومنسجم باعث مي شود فعاليت ها سريع تر انجام شود و اگر همه واحدها به سمت مديريت علمي حركت كنند مشكلات نيز تاحدودي  برطرف مي شود.

 

وي به اجراي بموقع مصوبات كميته ي مالي دانشگاه در واحدهاي تابعه تأكيد كرد وگفت انتظار مي رود پرداخت بموقع وانضباط در پرداخت ها،اطلاع كافي درباره ي  منابع موجود وعدم رسوب مالي ،نظارت بر موجودي انبارها،كنترل صدور گواهي هاي لازم،رعايت سقف پرداخت ها براساس تفاهم نامه ها،كنترل هزينه ي حامل هاي انرژي ،تعادل هزينه ودرآمد ودرنهايت كاهش هزينه ها توسط روساي امور مالي انجام شود.

 

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه گفت:دربعضي از واحدها عدم همخواني برنامه HIs با تعهدي به چشم مي خورد كه اميدواريم تمام ثبت ها بموقع انجام شود و مشكلات موجود برطرف شود.

 

خليلي در پايان نيز از پرداخت پاداش بازنشستگان سال95 دانشگاه تا هفته آينده خبر داد و از زحمات همه ي كساني كه در اين زمينه تلاش كردند، قدرداني كرد.

 

محمد صادق سلحشور مديرامور مالي دانشگاه نيز ضمن خوشامدگويي به حاضرين به عزل ونصب مديران امور  مالي بعضي از واحدهاي تابعه اشاره كرد و گفت: انتطار مي رود روساي امورمالي در تغيير وتحول همكاري لازم را داشته باشند.

 

وي همچنين افزود:از همه روساي مالي انتظار مي رود نظارت و بازديد مرتب و مستمر از روند انجام كارهاي مربوطه داشته باشند.

 

مدير امور مالي دانشگاه به وجود برخي از مشكلات موجود درخصوص صورتحساب بيماران در بيمارستان ها اشاره كرد و افزود: همكاران مربوطه بايد با دقت و كنترل بيشتري اين كار را انجام دهند.

 

سلحشور گفت باتوجه به پيگيري هاي انجام شده در خصوص دريافت پاداش بازنشستگي كاركنان اين پول به حساب دانشگاه واريز شده است و همه  واحدها موظف هستند از امروز تا روز شنبه 20 بهمن97 اسناد مربوطه را به مديريت امور مالي دانشگاه ارسال كنند تا همكاران در روزهاي تعطيل نيز نسبت به رسيدگي اسناد ارسالي اقدام كنند و اميدواريم تا هفته ي آينده پاداش بازنشستگان سال 95 دانشگاه پرداخت شود.

 

در اين جلسه نيز توضيحات لازم در خصوص مباحث مربوطه توسط مديران و كارشناسان ستادي نيز ارائه شد.

 طراحی و پیاده سازی: راد رایانه