جمعه 19 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

اجراي طرح تكميلي واكسن فلج اطفال خوراكي در شهرستان لالي

مهندس چنگيز رستمي مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها مركز بهداشت لالي در گفتگو با روابط عمومي اظهار داشت: همزمان با اجراي طرح تكميلي واكسن فلج اطفال خوراكي در سراسر كشور اين برنامه در شهرستان لالي از 6 بهمن ماه لغايت 9 بهمن اجراء شد.

 

رستمي در ادامه گفت: بر اساس دستورالعمل كشوري جهت رسيدن به مرحله ريشه كني لازم است تمامي جمعيت هاي هدف، داراي پوشش واكسيناسيون بالايي باشند ، لذا جهت اطمينان از اين پوشش در مناطق پر خطر كليه كودكان زير 5 سال مناطق سياري جداي از سابقه واكسيناسيون، بايد دو نوبت واكسن فلج اطفال خوراكي به فاصله 28 روز ( نوبت اول 9-6 بهمن و نوبت دوم 7-4 اسفند ) دريافت كنند .

وي در پايان خاطر نشان كرد: در اين طرح بيش از 160 كودك زير 5 سال مناطق سياري تحت پوشش واكسيناسيون قرار گرفتند .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه