جمعه 19 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

اجراي طرح وارنيش فلورايد تراپي در مدارس انديمشك

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان انديمشك مهندس عنافجه رئيس مركز بهداشت شهرستان انديمشك گفت: با همكاري بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان در دومين گام از طرح وارنيش فلورايد تراپي ، تمام دانش آموزان آموزشگاه هاي ابتدايي در شهرستان تحت درمان قرار گرفتند.

وي تصريح كرد: در اين طرح يك بهداشتيار، 3 پرستار و 3 مراقب سلامت با ارائه برخي راهكارها و دادن مواد ويژه دندان، امور پيشگيرانه را به دانش آموزان، آموزش و  وارنيش فلورايد تراپي را براي آنان انجام دادند. 
مهندس عنافجه با بيان اينكه اين طرح در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت در سال تحصيلي جاري آغاز شده است، اظهار داشت : طي آن  دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان انديمشك از مزاياي اين طرح برخوردار خواهند شد.


رئيس مركز بهداشت افزود: در اين طرح فرم هاي مخصوص مراحل تكميلي درمان نيز به دانش آموزان داده مي شود تا در صورت نياز در ساير مراحل درماني از مزاياي طرح تحول نظام سلامت در زمينه دندانپزشكي بهره مند شوند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه