شنبه 20 بهمن 1397
تعداد بازدید: 2

كارگاه آموزشي مراقبين سلآمت در شهرستان باوي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان باوي،مسئول واحد سلامت مادران گفت: به منظور اهميت نقش مادران باردار و شيرده و همچنين سلآمت سالمندان و بانك شيركلآسهاي آموزشي در روزهاي  15و17بهمن 97 ويژه مراقبين سلآمت برگزار شد.

 

عليپور در ادامه اذعان كرد: اين كلآسها توسط كارشناسان واحدسلآمت خانواده و در راستاي كاهش مرگ نوزادان و سلامت كودكان و سالمندان با سرفصلهاي آموزش مادران بارداروشيرده,تغذيه دوران بارداري و شيردهي و افزايش توانمندسازي پرسنل درخصوص خدمات نوين سلآمت سالمندان و بانك شيرارايه شد.

درپايان وي گفت: متدهاي جديد آموزش بصورت مسمتروطي برنامه هاي ابلآغي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تاپايان سال ادامه خواهد داشتطراحی و پیاده سازی: راد رایانه