شنبه 20 بهمن 1397
تعداد بازدید: 2

برگزاري كلاس آموزشي مهارت هاي فرزند پروري در مدرسه تلاشگران شهرستان رامشير

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان رامشير، سه شنبه 16 بهمن ماه 97 كلاس آموزشي با موضوع مهارت هاي فرزند پروري و محوريت " وضع قوانين در خانواده " جهت مادران مدرسه دخترانه تلاشگران شهرستان برگزار شد.

انوري مسئول واحد سلامت رواني – اجتماعي و اعتياد به بيان چگونگي آموزش نحوه رعايت قوانين به كودك، اصول مهم در تعيين قوانين از جمله: بيان جنبه مثبت قانون جايگزين صورت منفي " آرام راه برو " در عوض " نرو "، اخذ قوانين ساده تر و قابل تقويت و بكارگيري بحث مستقيم در جهت برخورد با قانون شكني پرداخت.

 وي تاكيد كرد: لازم است والدين در مقابل رفتارهاي نامناسب كودك باز خوردهاي فوري، هميشگي و قاطع بكار گرفته تا كودك به تدريج مهارت و توانايي كنترل بر رفتار خود را بدست آورد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه