یک شنبه 21 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

بازديد كارشناسان بهداشت شهرستان باوي از كارگاههاي توليد بستني در ملآثاني

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان باوي،8 بهمن ماه97 مدير شبكه بهداشت و دادستان شهرستان بهمراه كارشناسان بهداشت محيط و نيروي انتظامي از كارگاههاي توليد بستني و بخش بهداشت محيط و ايمني صنف، بهداشت فردي، مراحل تهيه بستني در كارگاههاي توليد بستني شهرملآثاني بازديد كرد.

 

در ادامه ضمن استفاده كارشناسان محيط از دستگاههاي سنجش مواد غذايي جهت مشاهده مقدار ميكروب و كنترل دماي سيستم هاي خنك كننده دكتر احمدي مدير شبكه بهداشت و درمان در حضور دادستان به صاحبان كارگاههاي توليد بستني نسبت به رفع نواقص و برطرف كردن ايرادات آموزشها و هشدارهاي لآزم را داد.

در پايان اين بازديد از فعاليت دو كارگاه توليد بستني تا رفع نواقص بهداشتي با دستور دادستان جلوگيري شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه