یک شنبه 21 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

برگزاري كميته كمپين خود مراقبتي در شهرستان هويزه

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان هويزه كميته آموزشي كمپين خودمراقبتي در دفتر مديريت شبكه بهداشت با حضور مهندس مري پور مدير شبكه بهداشت و كارشناسان ستادي برگزار شد.

 در اين جلسه در خصوص افزايش شاخص خودمراقبتي و جذب سفير سلامت گفتگو شد.


مهندس مري پور بر جمع آوري و تحويل آمار ماهيانه اول هرماه، توزيع پيام هاي خود مراقبتي در مراكز و پايگاه و خانه هاي بهداشتي و نصب بنرهاي تبليغاتي با موضوع خود مراقبتي در مراكز و خانه هاي بهداشتي تاكيد كرد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه