سه شنبه 23 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

آغاز جشنواره ثبت تجارب و پيشنهادات مديران و كاركنان

 

به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه، وزارت بهداشت در نظر دارد جشنواره ثبت تجارب وپيشنهادات مديران وكاركنان در همه سطوح مختلف مديريت و كاري را در اواخر بهمن ماه سال97 برگزار نمايد.

اين جشنواره با هدف تبادل تجربه ودانش مديريتي وايجاد هم افزايي ،حفظ و ارتقاء دارايي هاي فكري ،كاهش هزينه هاي خطا وآزمون،تلاش براي جلب مشاركت كارمندان در فرآيند تصميم گيري ها،ايجاد بستر مناسب جهت شكوفايي انديشه وتجارب كاركنان و بهبود مستمر امور و افزايش كيفي و كمي خدمات ارائه شده در دانشگاه از طريق توسعه ي مديريت مشاركتي مي باشد.

مديران و كارمنداني كه علاقه مند به شركت در اين جشنواره هستند، مي توانند نسبت به ثبت تجارب و پيشنهادات خود به آدرس هاي اينترنتيexm.behdasht.gov.ir و pishnahadha.ajums.ac.ir تا پايان بهمن ماه سال97 مراجعه كنند.

 


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه