شنبه 01 تیر 1398
تعداد بازدید: 1

پلمپ يك باب كارگاه توليد لبنيات غير مجاز در باوي

به دنبال تشديد نظارت هاي روزانه كارشناسان بهداشت بر مواد غذايي و لبنياتي يك باب كارگاه لبني غيرمجاز در روستاي تلبومه از توابع شهرستان باوي توسط كارشناسان بهداشت محيط و با همكاري نمايندگان اداره اماكن و دادستاني پلمپ شد.

به دنبال تشديد نظارت هاي روزانه كارشناسان بهداشت بر مواد غذايي و لبنياتي يك باب كارگاه لبني غيرمجاز در روستاي تلبومه از توابع شهرستان باوي توسط كارشناسان بهداشت محيط و با همكاري نمايندگان اداره اماكن و دادستاني پلمپ شد.

 

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان باوي، دكتر مهران احمدي بلوطكي، مدير شبكه بهداشت، در خصوص شناسايي و پلمپ كارگاه توليد لبنيات غير مجاز در شهرستان گفت: به دنبال تشديد نظارت هاي روزانه كارشناسان بهداشت بر مواد غذايي و لبنياتي يك باب كارگاه لبني غيرمجاز در روستاي تلبومه از توابع شهرستان باوي توسط كارشناسان بهداشت محيط و با همكاري نمايندگان اداره اماكن و دادستاني پلمپ شد.

 

وي در ادامه دلايل پلمپ اين كارگاه را توليد محصولات لبني در فضاي غير مجاز و همچنين عدم رعايت اصول بهداشتي عنوان كرد و افزود: متاسفانه اين كارگاه با جعل پروانه بهداشتي ساخت به فعاليت مشغول بود كه طبق بازرسي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته بسته شد.

 

احمدي در بخش ديگري تصريح كرد: به دليل حساسيت محصولات لبني به دما و احتمال بروز مسموميت در عدم رعايت اصول بهداشتي در مراحل توليد و با توجه به اهميت سلامت شهروندان، شناسايي اين دسته از مكان ها، كه در شرايطي نامناسب و غير بهداشتي محصولات خود را توليد مي كنند، از چشم كارشناسان مخفي نخواهد ماند.

 

مدير شبكه بهداشت باوي با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان به ويژه توليد كنندگان مواد غذايي كه سلامت مردم را به خطر مياندازند، اذعان داشت: خط توليد اين كارخانه به دليل تخلفات گسترده پلمب و پرونده براي رسيدگي بيشتر به مراجع قضايي ارجاع داده شده است.    طراحی و پیاده سازی: راد رایانه