شنبه 01 تیر 1398
تعداد بازدید: 5

سه انجمن ورزشي در دانشگاه علوم پزشكي اهواز تشكيل شد

مدير تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي اهواز از تشكيل انجمن‌هاي "دو و ميداني" و "ورزش‌هاي همگاني" در دو بخش دختران و پسران به منظور تكميل تيم هاي ورزشي و ايجاد ساز و كار و ساماندهي فعاليت هاي ورزشي، در اين دانشگاه خبر داد

به گزارش مفدا اهواز، مدير تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي اهواز با اعلام اين خبر گفت: بهره مندي از ظرفيت هاي دانشجويي و ترويج ورزش قهرماني از جمله اهداف تشكيل اين انجمن‌هاي ورزشي است.

وي بيان كرد: در بخش خواهران پيش از اين انجمن هاي ورزشي رشته هاي فوتسال، كاراته، واليبال و بدمينتون تشكيل شده بود و اكنون با استقبال و مشاركت دانشجويان رشته دو و ميداني و ورزش هاي همگاني در دانشگاه تاسيس شد.

در اين جلسه "فاطمه نظرزاده" به عنوان دبير انجمن ورزشي دو و ميداني دختران و "محدثه نوروز زاده" به عنوان دبير انجمن ورزشي ورزش هاي همگاني دختران و "حميد يزدان نژاد"به عنوان دبير انجمن ورزشي ورزش هاي همگاني پسران حكم فعاليت خود را از مدير تربيت بدني دانشگاه دريافت كردند.



طراحی و پیاده سازی: راد رایانه