یک شنبه 13 مرداد 1398
تعداد بازدید: 31

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد:

لزوم اتصال شركت هاي پخش به سامانه پايش رطوبت و دما

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر لزوم اتصال شركت هاي پخش به سامانه پايش رطوبت و دما تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه، مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر لزوم اتصال شركت هاي پخش به سامانه پايش رطوبت و دما تاکید کرد.

دکتر یوسف بهداروندی گفت: در جلسه ای با حضور نماينده سازمان غذا و دارو ، معاونین و جمعي از مسئولين فني ستادي شركت هاي پخش دارويي با محوريت لزوم اتصال شركت هاي پخش به سامانه پايش رطوبت و دما تشكيل شد، بر این مهم تاکید ویزه ای شد.

وی افزود:گزارشی جامع از فرايندهاي اجرا شده و در حال اجرا سامانه سپرد (پايش رطوبت و دما ) توسط اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت غذا و دارو و شركت مجري طرح ارائه شد.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی ادامه داد: با الزام معاون غذا و دارو مبني بر اتصال شركت هاي پخش به سامانه مذكور ظرف مدت ١ ماه اخير و تاكيد نماينده سازمان غذا و دارو بر اين الزام با توجه به شرايط دمايي و آب وهوايي استان خوزستان مقرر شد اين مهم اجرا و با شركت هاي خاطي برخورد شود.

بهداروندی یادآور شد: طی بازرسي از شركت هاي پخش با حضور نمايندگان انجمن داروسازان ضمن هماهنگي معاونت غذا و دارو بانماينده سازمان غذا و دارو، بر جايگاه مسئولين فني در بخش صنعت تاکید کرد و گفت: هميشه مي بايست مستندات كافي در اختيار مسئولين فني شعب باشد و هرگونه مغايرت و عدم انطباق را به مديران مربوطه و در موارد مقتضي به معاونت غذا و دارو گزارش دهند.

وی همچنین در پایان اظهار کرد: ضابطه جديد در حال تدوين است و در آن جايگاه ويژه اي براي داروسازان شاغل در صنعت با حفظ حق و حقوق وی در نظر گرفته شده است .

مرضیه حق دوست رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات از بررسی روند اجرای فاز سوم استقرار سامانه سپرد (پایش رطوبت و دما) در شرکت های پخش دارویی استان با قابلیت های رصد سنسورهای دما و رطوبت نصب شده در انبارها، یخچال ها و سردخانه های نگهداری دارو در شرکت های پخش از طریق تلفن همراه، اینترنت (وب) و شبکه های محلی، رفع ابهامات پیرامون نحوه اتصال به سامانه و مشکلات موجود خبر داد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه