شنبه 19 مرداد 1398
تعداد بازدید: 23

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه ویژه پیام گزاران سلامت استان برگزار شد

nonhighslide

به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، چهاردهم مردادماه 98، کارگاه آموزشی توجیهی مدیریت پروژه را با حضور بیش از 30 نفر از پیامگزاران سلامت ( رابطین دستگاه ها با حوزه سلامت)  دستگاه های عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار کرد.

در این کارگاه مدیر توسعه فن آوری سلامت دانشگاه، مجری برنامه جامع سلامت استان و سرپرست دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان حضور داشته و چگونگی تعیین اولویت های سلامت محور دستگاه ها در قالب پروژه، نحوه گزارش گیری پروژه های در حال اجرا در سازمان مطرح شد.

بر اساس این گزارش نحوه انتخاب پروژه های سلامت محور سازمان ها بر اساس اولویت های سلامت استان و انتظارات از دستگاه های عضو کارگروه ساغ استان در تدوین سند جامع سلامت، نقش پیامگزارن سلامت در اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان و نظارت بر اجرای پروژه های سلامت محور دستگاه ها از دیگر موضوعات نطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

گفتنی است با توجه به اینکه استان خوزستان یکی از استان های کم برخوردار در بحث امنیت غذایی است، ضرورت تدوین برش استانی برنامه عملیاتی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی توسط مهندس صاحبدل، مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه  مطرح شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه