یک شنبه 20 مرداد 1398
تعداد بازدید: 56

مادران در دوران شیردهی باید همه جانبه حمایت شوند

از آنجایی که تغذیه با شیر مادر در سلامت مادر، کودک، خانواده و جامعه تاثیر بسزایی دارد، لذا تمامی افراد جامعه به نوعی وظیفه حمایت از مادران را برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر بر عهده دارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، مادران حق دارند به کودکان خود شیر بدهند و برای موفقیت در شیردهی نیاز به حمایت همه جانبه دارند. از آنجایی که تغذیه با شیر مادر در سلامت مادر، کودک، خانواده و جامعه تاثیر بسزایی دارد، لذا تمامی افراد جامعه به نوعی وظیفه حمایت از مادران را برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر برعهده دارند.

مادرانی که در شرایط زیر هستند به حمایت ویژه نیاز دارند:
** وظایف زیادی از جمله مراقبت از فرزندان دیگر و کارهای زیادی در منزل برعهده دارد.
** برای اولین بار مادر شده است.
** خارج از منزل کار می‌کند و نمی‌تواند فرزندش را به همراه خود ببرد.
** تنهاست و تماس چندانی با افراد حامی ندارد.
** توصیه‌های زیادی از اطرافیان دریافت می‌کند.
** خود یا فرزندش بیماری یا مشکل پزشکی دارد.
** در تغذیه فرزندش مشکل دارد.

همه اقشار جامعه از جمله خانواده، شوهر، دوستان، کارکنان بهداشتی درمانی، مدیران و قانون گزاران و ... در حمایت از مادران شیرده نقش دارند. خانواده بیشترین نقش را در حمایت از مادر بر عهده دارد ولی بطور کلی اعضای خانواده به ویژه همسر را باید ترغیب نمود که از حامیان شیر مادر باشند.

بعد از خانواده کارکنان بهداشتی درمانی بیشترین نقش حمایتی از مادران شیرده را بر عهده دارند، آنان می‌توانند با تشویق مادر و آموزش‌های لازم، مادران را حمایت کنند. در سطح جامعه می‌توان با ایجاد فضاهای حمایتی نظیر اتاق تغذیه با شیر مادر در فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها، مکان‌های عمومی و پارک‌ها از مادران شیرده حمایت کرد تا بتوانند با آرامش به کودک خود شیر دهند.
وجود تسهیلات و امکانات شیردهی در محیط کار، محیط زندگی، اجتماع و ایجاد قانون در حمایت از مادران شیرده موثر هستند. با انجام شیردهی، سلامت مادر، کودک و خانواده تامین می‌شود که در نهایت فواید آن به جامعه، سیستم سلامت و بیمه‌ها منتقل خواهد شد.

تمامی رسانه‌ها خصوصا صدا و سیما در ارائه آگاهی‌های لازم به مادران شیرده، خانواده‌ها، مدیران اجتماع و قانون گزاران نقش بسیار موثری دارند.


شهین مرادی کارشناس برنامه شیر مادر معاونت بهداشتی اهواز
منبع: کتابچه نسلی سالم با شیر مادر؛ اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیطراحی و پیاده سازی: راد رایانه