سه شنبه 09 مهر 1398
تعداد بازدید: 129

دکتر نسرین الهی به عنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی-جراحی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی-جراحی منصوب شد

طی ابلاغی از سوی دکتر ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خانم دکتر نسرین الهی به عنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی-جراحی منصوب شد.

بخشی از متن ابلاغ بدین شرح است:

به پیشنهاد رئیس دانشکده  و تایید معاون آموزشی دانشگاه بدین وسیله سرکار عالی را به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی منصوب می نمایم تا زیر نظر رئیس آن دانشکده فعالیت نمایید.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه