شنبه 13 مهر 1398
تعداد بازدید: 163

آغاز خدمت رسانی بهورزان در شهرستان هندیجان

شنبه 13 مهر ماه سال جاری، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان از شروع بکار سه نیروی بهورز در سیستم بهداشت شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، شنبه 13 مهر ماه سال جاری، مهندس پرویز جوانمردی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان از شروع بکار سه نیروی بهورز در سیستم بهداشت شهرستان هندیجان خبر داد.

 

    جوانمردی در این خصوص عنوان کرد: این سه نیرو شامل دو بهورز مرد و یک بهورز زن می باشند که پس از مدت یک و سال و نیم گذراندن دوره آموزشی خود در مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اکنون به مدت شش ماه دوره کارآموزی را می گذرانند .

 

    وی افزود: این بهورزان طی فراخوان عمومی از بین مردم روستاهای مورد نظر، در امتحان ورودی قبول شده و پس از طی مراحل گزینش، در مرکز آموزش بهورزی شهرستان دوره آموزشی خود را گذرانده اند. محل کار این بهورزان نیز روستاهای دریهک، حسین آباد و فیروز آباد می باشد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه