شنبه 13 مهر 1398
تعداد بازدید: 201

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه خوداظهاری کارفرمایان در شهرستان رامهرمز

جلسه ی آموزشی برنامه ی خوداظهاری کارفرمایان برای کارگاههای با بعد کارگری ۲۵ نفر به بالا ، توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت رامهرمز برگزار گردید .

برگزاری جلسه آموزشی « برنامه ی خوداظهاری کارفرمایان» در رامهرمز

جلسه ی  آموزشی برنامه ی خوداظهاری کارفرمایان برای کارگاههای با بعد کارگری ۲۵ نفر به بالا ، توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت رامهرمز برگزار گردید .

در این جلسه کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ، در خصوص اهداف برنامه و دامنه ی شمول آن توضیحاتی ارائه دادند .

خانم مهندس قنواتی ضمن تأکید بر مسئولیت های نظارتی کارفرمایان در زمینه ی مسائل بهداشت کار ، مواد قانونی مربوطه را نیز بیان نمودند .

ایشان در پایان  نحوه ی تکمیل چک لیست های مربوط به برنامه ی خوداظهاری را توضیح داده و بازه زمانی ارایه آن  به مرکز بهداشت را نیز مشخص نمودند .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه