شنبه 13 مهر 1398
تعداد بازدید: 121

تشکیل جلسه بررسی وضعیت ساماندهی دارویی بیمارستانهای معرفی و راه زینب شهرستان بندر ماهشهر  

تهیه داروهای خاص و اورژانسی از نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد تا در امر ارائه خدمات به بیماران هیچ گونه خللی ایجاد نشود .

تهیه داروهای خاص و اورژانسی از نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد تا در امر ارائه خدمات به بیماران هیچ گونه خللی ایجاد نشود .

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماهشهر، شنبه 13 مهرماه 98، جلسه بررسی وضعیت ساماندهی دارویی بیمارستانهای معرفی و راه زینب شهرستان با حضور دکتر شنبدی مدیر شبکه بهداشت و درمان، دکتر ثقفی معاون‌ درمان، مسئولین واحدهای مالی، غذا و دارو، روسا و مسئولین فنی بیمارستانهای مذکور تشکیل شد.                                                                             

شنبدی در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت تعامل مسئولین فنی در زمینه مصرف بهینه دارویی گفت: تهیه داروهای خاص و اورژانسی از نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد تا در امر ارائه خدمات به بیماران هیچ گونه خللی ایجاد نشود .

وی در ادامه با اشاره به پیگیری های انجام شده بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب به زائرین اربعین حسینی تاکید کرد. طراحی و پیاده سازی: راد رایانه