سه شنبه 16 مهر 1398
تعداد بازدید: 281

چهارمین کمیته اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد

در این کمیته 559 مورد پرونده پرسنلی بررسی و تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سه‌شنبه 16 مهرماه 98 چهارمین جلسه کمیته مهندسی مشاغل در سال جاری با حضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع، امین عموری مدیر منابع انسانی، امید شیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

این کمیته با هدف ارتقاء کارمندان و افزایش حقوق و دریافتی‌های کارکنان از جمله انتصاب، لحاظ مدرک تحصیلی بالاتر، ارتقاء طبقه و رتبه و احتساب سابقه و تجربه می‌باشد که در این کمیته 559 مورد پرونده پرسنلی بررسی و تصویب شد.

گفتنی است از مجموع این پرونده‌ها، تعداد 12 مورد انتصاب افراد به پست‌های مدیریتی، 17 مورد طبقه شغلی، 18 مورد تغییر عنوان پست سازمانی، 22 مورد لحاظ مدرک تحصیلی کارکنان تبصره‌ای، 25 مورد لحاظ مدرک کارکنان رسمی و پیمانی، 6 مورد لحاظ مقطع رزمندگی، 255 مورد ارتقاء رتبه خبره و عالی و 172 مورد سابقه و تجربه بررسی، تصمیم‌گیری و تصویب شد.

شایان ذکر است که در این کمیته تعداد 32 پرونده دارای شرایط لازم نبودند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه