سه شنبه 16 مهر 1398
تعداد بازدید: 64

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک ویژه ماماها و مراقبین سلامت بهداشت باوی و شرق اهواز

کارگاه آموزشی مشترک ویژه ماماها و مراقبین سلامت بهداشت شهرستان باوی و مرکز بهداشت شرق اهواز در سالن آموزش بیمارستان ابوذر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان باوی، کارگاه آموزشی مشترک ویژه ماماها و مراقبین سلامت بهداشت شهرستان باوی و مرکز بهداشت شرق اهواز در سالن آموزش بیمارستان ابوذر برگزار گردید.

مهندس امراله مردانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان باوی، با توجه به اهمیت ارتقاء سطح علمی مراقبین سلامت و ماماها گفت: این کارگاه آموزشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی مراقبت‌های گروه سنی میانسالان، خصوصا زنان میانسال و نیز ارتقاء کیفیت خدمات مامایی توسط ماماها و مراقبین سلامت جهت این گروه سنی برگزارشد. 

مردانی تصریح کرد: در این کارگاه بیمارهای زنان، اختلالات لگنی و نحوه برخورد و درمان تدریس شد.

گفتنی است در پایان از مدرسین کارگاه با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه